Вие сте тук

Характеристика на да-конструкцията в българския език с оглед към нейните функционални еквиваленти в славянските езици.

ЗаглавиеХарактеристика на да-конструкцията в българския език с оглед към нейните функционални еквиваленти в славянските езици.
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване1990
АвториМалджиева, В
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том15
Страници212–217
Abstract

The article gives а short presentation of the Bulgarian да-construction in the context of its functional equivalents in the Slavic languages. The comparison shows the presence of essential typological parallelisms in the formal, distributive, functional and semantic characteristics of the investigated equivalents. Their common features suggest that there are good grounds for them (as well as for the Bulgarian да-constniction) to be interpreted as analytic forms of a mood, identical in its distribution and functions to the conjunctive in classical languages.

Код за цитиранеМалджиева1990