Вие сте тук

Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *e в българския и хърватския език

ЗаглавиеМорфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *e в българския и хърватския език
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване2004
АвториСтоянова, Е
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том29
Страници5–17
Ключови думиContrastive Studies; съпоставителни изследвания
Abstract

The article criticizes the interpretation of alternations in place of the etymological *e in the Bulgarian literary language as a contemporary phonetic law indicating typological parallel in the functioning of morphophonemic alternations in place of the etymological *e in standard Croatian.

Код за цитиранеСтоянова2004