Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Марина Джонова  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Велкова, Йорданка & Марина Джонова, авт-ри . 2013. Колко сме учтиви?. Българска реч 19. (Българска Реч). 32 – 41.
Тишева, Йовка & Марина Джонова, авт-ри . 2011. Корпус с устна българска реч – специфика и структура. Български език 58. (Български Език). 34 – 53.
Джонова, Марина, авт . 2001. Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 166–168.
Джонова, Марина, авт . 2001. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 163– 165.