Вие сте тук

Библиография

Експортирай 29 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор е Василка Радева  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Р
Радева, Василка, авт . 2013. Достойно присъствие в езиковедската наука. Българска реч 19. (Българска Реч). 5–8.
Радева, Василка, авт . 2009. Петьр Пашов (1931–2009). Българска реч 15. (Българска Реч). 136 – 138.
Радева, Василка, авт . 2003. Какво разбираме, когато избираме новите буквари. Българска реч 9. (Българска Реч). 45–47.
Радева, Василка, авт . 2001. За какво благодарим, на какво се надяваме. Българска реч 7. (Българска Реч). 15–16.
Радева, Василка, авт . 2000. Търпим или търпелив. Българска реч 6. (Българска Реч). 40–41.
Радева, Василка, авт . 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч 5. (Българска Реч). 16–17.
Радева, Василка, авт . 1999. Редом с името Левски. Българска реч 5. (Българска Реч). 21–22.
Радева, Василка, авт . 1998. „Свободен“ ли е словоредът на българското изречение. Българска реч 4. (Българска Реч). 15–17.
Радева, Василка, авт . 1996. За значението и употребата на бивш и бъдещ. Българска реч 2. (Българска Реч). 15–17.
Радева, Василка, авт . 1996. Към значението и употребата на думата даскал. Българска реч 2. (Българска Реч). 25–27.
Радева, Василка, авт . 1996. Правоговорна норма и диалектни влияния. Българска реч 2. (Българска Реч). 13–15.
Радева, Василка, авт . 1996. Чуждите думи и езиковата култура. Българска реч 2. (Българска Реч). 9–10.
Радева, Василка, авт . 1995. Диалектната основа на новобългарския книжовен език. Българска реч 1. (Българска Реч). 34–36.
Радева, Василка, авт . 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч 1. (Българска Реч). 24–25.
Радева, Василка, авт . 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч 1. (Българска Реч). 25–26.
Радева, Василка, авт . 1995. Из словното богатство на българските говори. Българска реч 1. (Българска Реч). 34–35.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, Василка, авт . 1995. Къде сме ние?. Българска реч 1. (Българска Реч). 9–10.
Радева, Василка, авт . 1995. Максим Славчев Младенов. Българска реч 1. (Българска Реч). 7–8.
Радева, Василка, авт . 1995. Няколки сродни думи с основа – -благ-. Българска реч 1. (Българска Реч). 18–19.
Радева, Василка, авт . 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 107–108.