Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор е Гегов, Христо  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Г
Гегов, Христо, авт . 1992. Българската преградна съгласна [к] и арабските преградни съгласни [k] и [q]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 19–21.
Гегов, Христо, авт . 1989. Българската веларна съгласна [х] и три арабски проходни съгласни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 21–24.
Гегов, Христо, авт . 1989. По някои въпроси на българския вокализъм и вокализма на езика дари в Афганистан. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 31–35.
Гегов, Христо, авт . 1981. Наблюдения върху българския и арабския вокализъм.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics VІ. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–29.