Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Дунков, Димитър  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Вачкова, Кина & Димитър Дунков, авт-ри . 1979. Първа комплексна конференция по българистика, Шумен ’79. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 60–62.
Дунков, Димитър, авт . 1990. Среднобългарското евангелие пълен апракос от сбирката на И. И. Срезневски (Срезн. 72). Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 59–68.