Вие сте тук

Библиография

Експортирай 45 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Йовчева, Мария  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
А
Йовчева, Мария, авт . 2008. Акростихове. В , История на българската средновековна литература, 114–115. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Тасева, Лора & Мария Йовчева, авт-ри . 1995. Апокрифният апокалипсис на Йоан Богослов (по препис № 639 от Московската Синодална библиотека). Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 47–54.
В
Црвенковска, Емилиja, авт . 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 238–249. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Георги Попов). София: Боян Пенев.
Е
Йовчева, Мария & Маргарет Димитрова, авт-ри . 2008. Евхологични текстове от Кирило-Методиевата епоха: културно-исторически, литургически и общи филологически факти. В , История на българската средновековна литература, 163-164. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–74.
Йовчева, Мария, авт . Екатерина Дограмаджиева. Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (X– XVII в.). Старобългарска литература 43–44. (Старобългарска Литература). 259–272.
К
Йовчева, Мария, авт . 2008. Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (Втори Добриянов миней). В , Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева, 83-104. (Християнска Агиология И Народни Вярвания. Сборник В Чест На Ст.н.с. Елена Коцева). София: Изток-Запад.
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Татяна Илиева (ред-ри).. 2003. Книга на пророк Иезекиил с тълкувания. (ред-ри)Лора Тасева, Йовчева, Мария & Илиева, Татяна. Старобългарският превод на Стария завет. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София: БАН ; КМНЦ.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Светлина Николова, авт-ри . 2003. Книга на пророк Йезекиил с тълкования. Старобългарският превод на Стария завет. Том 2. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София.
Йовчева, Мария, авт . 1997. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 37–71.
Н
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Нови макрожанрови състави. В , История на българската средновековна литература, 561-566. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 1999. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–30.
Йовчева, Мария, авт . 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 382–393. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване). София: Гутенберг.
О
Йовчева, Мария, авт . 2008. Оригинални произведения на старобългарската химнография. Приложение. В , История на българската средновековна литература, 121–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария, авт . 1998. Особености в структурата и състава на службите за четвъртък в славянски ръкописни октоиси. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–11.
П
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Преводи със спорен произход. В , История на българската средновековна литература, 264-265. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 44–51.
Р
Йовчева, Мария, авт . 2008. Разгадател на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–115.