Вие сте тук

Библиография

Експортирай 45 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Йовчева, Мария  [Отмени всички филтри]
Книга
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Татяна Илиева (ред-ри).. 2003. Книга на пророк Иезекиил с тълкувания. (ред-ри)Лора Тасева, Йовчева, Мария & Илиева, Татяна. Старобългарският превод на Стария завет. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София: БАН ; КМНЦ.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Светлина Николова, авт-ри . 2003. Книга на пророк Йезекиил с тълкования. Старобългарският превод на Стария завет. Том 2. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служби на Климент Охридски. Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 3. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Йовчева, Мария, авт . 2014. Старобългарският служебен миней. София: Издателски център "Боян Пенев".
Book Chapter
Йовчева, Мария, авт . 2008. Акростихове. В , История на българската средновековна литература, 114–115. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Црвенковска, Емилиja, авт . 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 238–249. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Георги Попов). София: Боян Пенев.
Йовчева, Мария & Маргарет Димитрова, авт-ри . 2008. Евхологични текстове от Кирило-Методиевата епоха: културно-исторически, литургически и общи филологически факти. В , История на българската средновековна литература, 163-164. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (Втори Добриянов миней). В , Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева, 83-104. (Християнска Агиология И Народни Вярвания. Сборник В Чест На Ст.н.с. Елена Коцева). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Нови макрожанрови състави. В , История на българската средновековна литература, 561-566. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 382–393. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване). София: Гутенберг.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Оригинални произведения на старобългарската химнография. Приложение. В , История на българската средновековна литература, 121–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Преводи със спорен произход. В , История на българската средновековна литература, 264-265. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Светилен. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 567–569. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Седален. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Седален. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служба. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служба. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3 , 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Попов, Георги, авт . 2003. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век. В , Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26–28 юни 2003, 173–184. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция, София, 26–28 Юни 2003). София: Горекс Прес.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Старобългарската химнография. В , История на българската средновековна литература, 104–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Стихира. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 755–759. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Стихирар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 759–761. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Тропар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 189–191. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Тропар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 189–191. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.