Вие сте тук

Библиография

Експортирай 63 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Анисава Милтенова  [Отмени всички филтри]
Книга
Милтенова, Анисава, авт . 1992. Естествознание. Стара българска литература. Том 5. (Стара Българска Литература). София.
Милтенова, Анисава, авт . 1995. Стара българска литература. Естествознание. Стара българска литература. Том 5. (Стара Българска Литература). София.
Book Chapter
Стойкова, Ана, авт . 2008. Агиографията през IX-XI век. В , История на българската средновековна литература, 130–142. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Акростихове. В , История на българската средновековна литература, 114–115. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Томова, Елена, авт . 2008. Болгарский святой Иоанн Рыльский: (Культ и агиография). В , Слово: Към изграждане на дигитална библиотека на южнослав. ръкописи: (Доклады от междунар. конф. 21-26 февр. 2008 г., София), 135−165. (Слово: Към Изграждане На Дигитална Библиотека На Южнослав. Ръкописи: (Доклады От Междунар. Конф. 21-26 Февр. 2008 Г., София). София.
Попов, Георги, авт . 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications, 397–406. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване / Medieval Christian Europe: East And West. Traditions, Values, Communications). София: Гутенберг.
Милтенова, Анисава & Доротей Гетов, авт-ри . 2002. Византийският паметник “FLORILEGIUM MOSQUENSE” и неговите славянски преводи. В , Международна конференция Международна конференция “Византийското културно наследство и Балканите”, септември, 6–8, 2001, Пловдив, 305–320. (Международна Конференция Международна Конференция “Византийското Културно Наследство И Балканите”, Септември, 6–8, 2001, Пловдив). Пловдив.
Гетов, Доротей & Анисава Милтенова, авт-ри . 2002. Византийският паметник „FLORILEGIUM MOSQUENSE“ и неговите славянски преводи. В , Bизантийското културно наследство и Балканите, 305–320. (Bизантийското Културно Наследство И Балканите). Пловдив.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Въпросо-ответна литература. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 110-111. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Гадателни книги. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 112-114. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). София.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Географски съчинения. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен справочник, 114-115. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Справочник). Велико Търново: Абагар.
Милтенова, Анисава, авт . 1996. Един непроучен флорилегий в южнославянската ръкописна традиция от XIII–XIV в.. В , Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров, 74–86. (Медиевистични Изследвания. В Памет На Пейо Димитров). Шумен.
Милтенова, Анисава, авт . 2009. Исторически съчинения. В , История на българската средновековна литература, 184-193. (История На Българската Средновековна Литература).
Славова, Татяна, авт . 2008. Йоан Екзарх. В , История на българската средновековна литература, 243–246. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Стойкова, Ана, авт . 2008. Константин Преславски. В , История на българската средновековна литература, 240–245. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Милтенова, Анисава, авт . 2006. Към въпроса за многократните преводи и редакции в състава на монашеските флорилегии. В , Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7–9 юли 2005 г., 309–312. (Многократните Преводи В Южнославянското Средновековие. Доклади От Международната Конференция, София, 7–9 Юли 2005 Г.). София.
Милтенова, Анисава, авт . 1986. Към въпроса за сборниците със смесено съдържание в българската книжнина от ХV–ХVII век.. В , Литература, общество, идеи, 66-87. (Литература, Общество, Идеи). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Лунник. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 287. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). София: Петър Берон.
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Нови макрожанрови състави. В , История на българската средновековна литература, 561-566. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 382–393. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване). София: Гутенберг.