Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Мусакова, Елисавета  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
6
Мусакова, Елисавета, авт . 1998. 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–110.
К
Мусакова, Елисавета, авт . 1998. Кодикологически бележки върху Врачанското евангелие (НБКМ ). Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–82.
Мусакова, Елисавета, авт . 2002. Кодикологически особености на Песнивеца на цар Иван Алескандър. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–33.
М
Мусакова, Елисавета, авт . 2001. Международен симпозиум в Охрид, посветен на 2000-а годишнина на християнството.. Palaeobulgarica / Старобългаристика {ХХV}. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 111–116.
Ч
Мусакова, Елисавета, авт . 2005. Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие. В , Културните текстове на миналото, vol. 4: Текстовете в архитектура и образи, 186–195. (Културните Текстове На Миналото). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.