Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Лилов, Методи  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Лилов, Методи, авт . 2004. Динамичната същност на българския книжовен език. Българска реч 10. (Българска Реч). 17–18.
Лилов, Методи, авт . 1980. За синтактичната специфика на някои конструкции, изразяващи темпоралност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 43–45.