Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Junghanns, Uwe  [Отмени всички филтри]
2001
Avgustinova, Tania, авт . 2001. Distinguishing Argument Structure, Syntactic Dependents and Valence in {HPSG:} Relevance for Slavic. В , Current Issues in Formal Slavic Linguistics, vol. 5, 554–567. (Current Issues In Formal Slavic Linguistics). Frankfurt am Main: Peter Lang. http://www.coli.uni-sb.de/ tania/ta-pub/ta-hpsg-fdsl3.pdf.
Andreeva, Bistra, Tania Avgustinova & William J Barry, авт-ри . 2001. Link-associated and focus-associated accent patterns in Bulgarian. В , Current Issues in Formal Slavic Linguistics, 353–364. (Current Issues In Formal Slavic Linguistics). Peter Lang.
1997
Avgustinova, Tania, авт . 1997. An HPSG Approach to the Syntax of Bulgarian Relatives. В , Formale Slavistik, 177–191. (Formale Slavistik). Frankfurt am Main: Vervuert Verlag.