Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Ключова дума е химнография  [Отмени всички филтри]
2002
Попов, Г.. (2002). Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров ( 15–24). София: Боян Пенев.
2 илюстрации
1989
Попов, Г.. (1989). Химнографското творчество на Климент Охридски. В Втори международен конгрес по българистика. Доклади (Том 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум). София: БАН.
1985
Попов, Г.. (1985). Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии (Том 2). София: БАН.