Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Ключова дума е старобългарска литература  [Отмени всички филтри]
1993
Пикио, Р.. (1993). Православното славянство и старобългарската културна традиция (с. 724). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
[Сб. изследвания] ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от Георги Димов]
1989
Попов, Г.. (1989). Химнографското творчество на Климент Охридски. В Втори международен конгрес по българистика. Доклади (Том 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум). София: БАН.
1985
Попов, Г.. (1985). Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии (Том 2). София: БАН.
1982
Попов, Г.. (1982). О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. В Язык и письменность древнеболгарского периода ( 122–131). Москва: Наука.
1980
Попов, Г.. (1980). Старобългарският книжовник Константин Преславски. В Вековни български езикови традиции ( 34–39). София.
1979
Павлова, Р.. (1979). Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3, 51–63.