Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Ключова дума е старобългарски писатели  [Отмени всички филтри]
1989
Попов, Г.. (1989). Химнографското творчество на Климент Охридски. В Втори международен конгрес по българистика. Доклади (Том 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум). София: БАН.
1985
Попов, Г.. (1985). Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии (Том 2). София: БАН.
1982
Попов, Г.. (1982). О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. В Язык и письменность древнеболгарского периода ( 122–131). Москва: Наука.
1980
Попов, Г.. (1980). Старобългарският книжовник Константин Преславски. В Вековни български езикови традиции ( 34–39). София.