Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Ключова дума е Антична литература  [Отмени всички филтри]
1992
Хораций, К.. (1992). Събрани творби. (Г. Батаклиев)Библиотека Световна класика (с. 463). София: Народна култура.
Оди ; Песен за столетието ; Еподи ; Сатира ; Писма ; Поетическо изкуство
1988
Хезиод, поет. (1988). Теогония. Дела и дни. Омирови химни. (С. Недялкова & Константинова, Р.)Библиотека Световна класика (с. 264). София: Народна култура.
Съдържа и прил. Генеалогията като митическа форма / Паула Филипсон ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Древноизточни митологични представи в Елада през архаическата епоха / Алфред Хойбек ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Хезиодовият мит за поколенията : Опит за структур. анализ / Жан-Пиер Вернан ; Прев. от фр. Глория Вълева
1987
Сенека, Л. Аней. (1987). За спокойствието на духа. В А. Николова, Избрани диалози. София: Наука и изкуство.
1986
Лукиан, реторик. (1986). Необразованият купувач на книги. В М. Славова, Сатири и пародии. София: Народна култура.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
1985
Гелий, А.. (1985). Атически нощи. (В. Атанасов) (с. 294). София: Наука и изкуство.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
Аристофан, поет-комедиограф. (1985). Жабите. В А. Ничев, Комедии. София: Народна култура.
В книгата е означено 1 и 2 изданиеСъдържа именен показалец
1984
Плиний, М.. (1984). Писма. (Н. Бакърджиева & Тодоранова, В.)Библиотека за антична литература Хермес (с. 432). София: Народна култура.
1983
Цицерон, М. Тулий. (1983). Избрани писма. (Н. Георгиева)Библиотека за антична литература Хермес (с. 236). София: Народна култура.
1979
Тукидид, историк. (1979). История на Пелопонеската война. (М. Мирчев)Световно историческо наследство (с. 584). София: Наука и изкуство.
Платон, философ. (1979). Протагор. В Г. Михайлов, Диалози (Том 4). София: Наука и изкуство.