Вие сте тук

Четирипеснец

Автор: 
Регина Койчева

Четирипеснец на трети глас от св. Теодор Студит за събота от втората седмица на Великия пост – в триод от XIII век № 573 от Народната библиотека „Свв. Кирил и Методий” в София: публикуван е на стр. 136–138 от снимковия материал (според номерацията с молив в самия ръкопис: от л. 67b, колона 1, ред 17 до л. 68b, колона 1, ред 10).