Вие сте тук

Празничен миней НБКМ 522

Автор: 
Регина Койчева

 Празничен миней: Скопски миней – ръкопис от XIII век, който се съхранява в Националната библиотека в София „Свв. Кирил и Методий” под сигнатура НБКМ 522.