Вие сте тук

Текстове на акатисти

Автор: 
Регина Койчева

Различни акатисти в съвременния им църковнославянски вариант могат да бъдат прочетени на следния сайт: http://www.orthlib.info/Akathist/Akathist.html