Вие сте тук

гномологий

Разуми на елинските философи

Разуми на елинските философи е кратък сакро-профанен гномологий, който съдържа общо 32 мъдри изречения и апофтегми. Насловът на антологията по всяка вероятност не е оригинален и не отразява коректно съдържанието й, тъй като в нея са включени мъдрословия и от християнски източници. Почти всички изречения са с авторска атрибуция (леми).

Речи избрани от древни мъже

Речи избрани от древни мъже (РИДМ) е преводен сакро-профанен гномологий, засвидетелстван само по късни южнославянски преписи. Антологията е вторична компилация от преведени гномически сбирки, в която са включени библейски мъдрословия (Премъдрост на Иисус син Сирахов, Притчи Соломонови,  Еклесиаст), извлечения от Пчела и извлечение от гномическа сбирка, позната под наслов Сказаниѥ ѡ прѣмоудрости филосопли. Най-старият препис е по ркп. 432 НБКМ (известен още и като Сборник и Дринов синодик) от края на ХVІ в.