Вие сте тук

Чаталарски надпис

κάνας υβιγ[ὴ] Ομουρτὰγ ες τ[ὴ]ν γ[η]ν, οπου γεν[ή]θι[η] εκ θεου αρχ[ω]ν εστίν [ει]ς τ[η]ς Πλ[υ]σκας τον κα[μ]πον μενοντα επ[οίη]σε αυλ[ή]ν [εί]ς τ[η]ν Τουτζαν κ[αί] [μείζω έποίησε την δυναμιν του]ναντίον Γραικους κ[αί] Σκλάβους κ[αί] τεχνέως επ[οίη]σεν γεφ[υρανεί] τ[η]ν Τουτζαν μετοπισθεν την αυλιν κ[αί] εστυη[σεν] [εί]ς αυτο το κάστρον στύλους τέσσαρεις καί μέσα των cτύλων εcτησεν λεοντας δυο ο θεοc αξιώση των εκ θεου αρχονταν με[τα] τον πο[δα] αυτου τον βασιλέα κα[μ]ειν εως τρέχη η Τουτζα καί [εως αντιάτους πολλους Βουλγαροις
επεχη καί τους εχθρους αυτου υποτάσσοντα χαίροντα και αγαλλιώμενος ζησειν ετη εκατόν ητο δέ ο καίρος οταν εκτίσθην βουλγαριστι σιγορ ελεμ γραικιστι ινδικτιωνος ιέ

Препис: 

Златарски, В. История на Българската държава през средните векове. Т. 1, Ч. 1, Първо българско царство. Епоха на хунобългарското надмощие. София, 2007, 443-444.

Транскрипция: 
Деница Петрова