Вие сте тук

кратък летопис от ХVІ век

доиде цръ на Ивъна въ лето sцнs [6956=1448].

доиде цръ на Скендеръбега и №зем№ свени гратъ къ лето sцΏе [6965=1457].

доиде Есе бекъ на Дебръ въ лето s.ц.о.д. [6974=1466].

доиде цръ Мехмет бекъ на Дебръску землꙋ на Скендеръ бега. Цилнꙋ порѡби и посече месеца маа ѳ днъ въ сꙋбѡтꙋ въ лето з.к.д. [7024=1516].

и ꙋзе цръ Селимъ грат Мисеръ и ꙋби цра Къзль баша въ лето з.л.в. [7032=1524].

и ꙋзе цръ Сулеманъ гратъ Рѡдѡсъ въ лето з.л.д. [7034=1526].

ѡтиде цръ Сꙋлемана землꙋ ꙋгоръску на Бꙋдимь и расипа Бꙋдимь.

Препис: 

ръкопис НБКМ № 180

Транскрипция: 
Деница Петрова