Вие сте тук

Отпустителен тропар от служба за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска)

тро(п). гл(с). и҃. ⁘

 

Тобоѫ м҃ти въ истинѫ. сп҃сено бы еже по ѡбраꙁѹ.

приемши бо крт(с)ть послѣдова х҃ѹ. и творѧ ѹчаше плъти. прѣходит бо попещи сѧ.

ѡ д҃ши и вещи бесъмртнѣи. тѣмже и. съ аг҃гы ра(д)ует сѧ дꙋхъ твои⁘

Препис: 

Драганов миней, кр. на ХІІІ – нач. на ХІV в., Зографски манастир № 54.

Транскрипция: 
Радослава Станкова