Вие сте тук

Похвала за цар Симеон

Великыи въ кнѧꙁихъ кнѧꙁь ст꙯ославъ . въжделаниемь ꙁѣло въжделавъ . дьржаливых вд꙯ка (о)бавїти . покръвеныꙗ раꙁоумы въ глѫбинѣ . многостръпътьныхъ сихъ книгъ . прѣмѫдраго василїа въ разѫмѣхъ . повелѣ мнѣ немдроу вѣдию . прѣмѣноу сътвотити рѣюи инако . набъдѧща тожьство раꙁѫмъ его . ꙗже акы бъчела любодѣльна . съ всѧко(го) цвѣта ѱанию събьравъ акы въ единъ съть . в вельмысльное срц꙯е свое . проливаеть акы съть сладъкъ . иꙁъ оустъ своихъ прѣдъ болѧры . на въраꙁоумѣние тѣхъ мысльмъ . ꙗвлꙗꙗ сѧ имъ новыи птоломѣи . не вѣрою нъ желание паче . и събора дѣлꙗ многоюьстьныихъ . бж꙯ствьныихъ кънигъ всѣхъ . имиже и своꙗ клѣти исплънь . вѣчьноую си памѧть сътвори . еже памѧти виноу въсприѧти: съ(бо)ръ отъ (м)ногъ оц꙯ь . тълковани[ꙗ о нераꙁоумьныи]хъ словесьхъ . [въ е]уагг(е)ли(и и въ ап)л꙯ѣ . и въ инѣхъ книг(ахъ) . въ (кра)тъцѣ съложе(на) . н(а памѧт)ь . и на готовъ отъвѣтъ . (ст꙯ааго василиа оть) того . еже н[а еуномиа . а ст꙯ѣемь] доусѣ . : . (ги꙯ блгс꙯лви) оч꙯е: ⁓››

Транскрипция: 
Симеон Стефанов