Вие сте тук

разумник

Препратка към термин: 

Разумник

А се раꙁоумникь. вьпроси іѡана. и василїа и грїгорїа.

Ръкопис № 17, втора половина на ХVІІІ в. сбирка в Центъра за славяно-византийски проуЧвания “Иван ДуйЧев”. Л. 11б-15а

(1) вьпро(с) .а҃.  что ѥ(с) вис(о)та нб(с)наа и гльбина морскаа. ѿвѣ(т). ѿц҃ь и с҃нь и с҃ти д҃хь сила і раꙁꙋмь.

(2) вьпро(с). что ѥ(с) двѣ мора и е҃ ꙁемльныи. ѿвѣ(т). двѣ рибѣ ѿ мора и е҃ хлѣбь ѿ ꙁемлю.

(3) вьпро(с). что ѥ(с) гра(д) стои(т) и поу(т) къ немꙋ маль ѥ(с). ѿвѣ(т). гра(д) ѥ(с) раи а поу(т) праве(д)ни(и).