Вие сте тук

За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам

ЗаглавиеЗа семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване1989
АвториЧуканова, Й
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том14
Страници133–137
Abstract

The purpose of the article is to make a comparison of the semantic and syntactic valency of two pairs of verbs in French and Bulgarian

Код за цитиранеЧуканова1989