Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Чуканова, Йонка  [Отмени всички филтри]
1989
Чуканова, Й.. (1989). За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 133–137.
1979
Чуканова, Й., & Григорова, А.. (1979). Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 91–92.