Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7258 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Filter е   [Отмени всички филтри]
2013
Попов, Константин, авт . 2013. За поетиката на вечното в нашата поезия. Българска реч 19. (Българска Реч). 86 – 89.
Лявданский, А. К, авт . 2013. Завет. В , Православная энциклопедия, vol. 19, 449-457. (Православная Энциклопедия). Москва.
Димов, Венцислав, авт . 2013. Заклинание (срещу болест). В , Българска народна медицина: Енциклопедия, 207. (Българска Народна Медицина: Енциклопедия). София: АИ "Проф. Марин Дринов".
Пашов, Петър, авт . 2013. Закономерности и тенденции. Българска реч 19. (Българска Реч). 8 – 10.
Геймън, Нийл, авт . 2013. Защо бъдещето ни зависи от библиотеките, четенето и мечтите. Приливи. Блогът на библиотекаря. (Приливи. Блогът На Библиотекаря). Весела Ангелова. http://prilivi.eu/2013/10/neil-gaiman/.
Иванова, Елена Ю, авт . 2013. Зоя К. Шанова на седемдесет години. Българска реч 19. (Българска Реч). 96 – 99.
Буров, Стоян, авт . 2013. Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език. Българска реч 19. (Българска Реч). 32–43.
Минчева, Радосвета, авт . 2013. Изложба Първият библиотекар на Висшето училище. Българска реч 19. (Българска Реч). 87–88.
Парижкова, Любомира, авт . 2013. Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето. В , Дигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София, 109–117. (Дигиталното Настояще И Бъдеще : Икономически, Културни, Образователни, Правни И Технологични Въздействия. Сборник С Доклади От Научна Конференция С Международно Участие, 9-10 Април 2013 Г., Метрополитън Хотел, София). София: За буквите – О писменехь.
Парижкова, Любомира, авт . 2013. Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь.. В , Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици, 223-226. (Добри Практики За Читателска Компетентност При Деца И Ученици). София: За буквите – О писменехь.
Макаров, Е, А Лукашевич & Э Шевченко, авт-ри . 2013. Иосиф Песнописец. В , Православная Энциклопедия, vol. 26, 58-68. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/673697.html.
Атанасова, Десислава, авт . 2013. Кирило-методиевското наследство в епохата на Чешкия барок. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 101–108.