Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7167 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Filter е   [Отмени всички филтри]
Submitted
Алексова, Красимира & Алиса Трендафилова. Submitted. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. В , Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. (Сборник Доклади От Международна Юбилейна Научна Конференция „40 Години Филологии. Пловдивски Университет“, Паисиеви Четения 2013). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2017
Iliev, I. I. 2017. The Greek Tradition of Hippolytus’ Commentarii in Danielem and the Slavonic Translation. Scripta & e-Scripta 16-17. (Scripta & E-Scripta). 243-265.
Iliev, I. I. 2017. The Greek Tradition of Hippolytus’ Commentarii in Danielem and the Slavonic Translation. Scripta & e-Scripta 16-17. (Scripta & E-Scripta). 243-265.
Miltenova, Anisava. 2017. Translations of Monastic Florilegia in Medieval Bulgarian Literature (10th – 14th c.). В , Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context, 437–465. (Medieval Bulgarian Art And Letters In A Byzantine Context). Sofia.
Тончева-Тодорова, Христина. 2017. Старобългарският Чинъ на Свѧто Богоявлениѥ. Текстология и редакции. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.
2016
Papavarnavas, C. 2016. The Role of the Audience in the Pre-Metaphrastic Passions. Analecta Bollandiana 134 (1). (Analecta Bollandiana). 66-82.
Кенанов, Димитър. 2016. Атонският старец Йоан и старобългарският превод на митрофановия канон за Пресвета Троица. В , Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. (In honorem. 3), 390–405. (Quadrivium. Юбилеен Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Д-Р Веселин Панайотов. (In Honorem. 3). Шумен.
Шлихтина, Ю, С. И Никитин, И. В Старикова & А. А Лукашевич. 2016. Ипакои. В , Православная энциклопедия, vol. 26, 130–136. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/165085.html.
Турилов, Анатолий А. 2016. К истории бытования и изучения древнеболгарских рукописей в Росии первой половины – середины XIX в.: реконстроированная Минея праздничная (РНБ, F.п.I.72 – БРАН, 24.4.11). „Палаузовская” или же „Априловская”?. В , Vis et sapientia: studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката, 182-189. (Vis Et Sapientia: Studia In Honorem Anisavae Miltenova. Нови Извори, Интерпретации И Подходи В Медиевистиката). София: Издателски център "Боян Пенев".