Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7230 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Filter е   [Отмени всички филтри]
Submitted
Алексова, Красимира & Алиса Трендафилова, авт-ри . Submitted. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. В , Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. (Сборник Доклади От Международна Юбилейна Научна Конференция „40 Години Филологии. Пловдивски Университет“, Паисиеви Четения 2013). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2017
Iliev, I. I, авт . 2017. The Greek Tradition of Hippolytus’ Commentarii in Danielem and the Slavonic Translation. Scripta & e-Scripta 16-17. (Scripta & E-Scripta). 243-265.
Iliev, I. I, авт . 2017. The Greek Tradition of Hippolytus’ Commentarii in Danielem and the Slavonic Translation. Scripta & e-Scripta 16-17. (Scripta & E-Scripta). 243-265.
Iliev, I. I, авт . 2017. The Greek Tradition of Hippolytus’ Commentarii in Danielem and the Slavonic Translation. Scripta & e-Scripta 17. (Scripta & E-Scripta). 243-265.
Miltenova, Anisava, авт . 2017. Translations of Monastic Florilegia in Medieval Bulgarian Literature (10th – 14th c.). В , Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context, 437–465. (Medieval Bulgarian Art And Letters In A Byzantine Context). Sofia.
Белякова, Е. В, Л. В Мошкова & Т. А Опарина, авт-ри . 2017. Кормчая книга: от рукописной традиции к первому печатному изданию. Москва—Санкт-Петербург: Институт российской истории.
Славова, Татяна, авт . 2017. Старобългарски език. София: Софийски университет.
Тончева-Тодорова, Христина, авт . 2017. Старобългарският Чинъ на Свѧто Богоявлениѥ. Текстология и редакции. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.