Вие сте тук

Интерференция между сродни езици в психолингвистичен аспект

ЗаглавиеИнтерференция между сродни езици в психолингвистичен аспект
Вид публикацияBook
Година на публикуване2013
АвториХаджиева, Е
Edition2
Страници120
ИздателГутенберг
ГрадСофия
ISBN9789541760046
Abstract

Подчертаният интерес към проблемите на интерферентните явления, характерни за българската езикова практика на носители на руски език, от страна на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти на СУ „Св. Климент Охридски" инициира преиздаването на това изследване.

В настоящата книга освен представените интерферентни грешки, е направен опит да бъде обяснен психолингвистичният механизъм за възприемане, респективно невъзприемане на даден лингвистичен елемент от усвоявания език и мотивите за заимстването на определени фонеми, морфеми и лексеми от родния (първия) език. Същевременно е обърнато внимание как българското езиково съзнание приема тази реч с интерферентн отклонения на фонетично, морфологично и лексикално равнище.

Научните интереси на Елена Хаджиева са насочени в областта на приложната лингвистика, проблемите на сравнителния морфосинтаксис и методиката на чуждоезиковото обучение.

Код за цитиранеХаджиева2013b