Вие сте тук

Някои типове редовна метонимия при названията на предмети {(върху материал от руския и българския език)}

ЗаглавиеНякои типове редовна метонимия при названията на предмети {(върху материал от руския и българския език)}
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване1985
АвториЛегурска, П
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том10
Страници5–9
Abstract

The paper presents а semasiological analysis of some metonymy types and models, which apply to names of objects classified into three thematic groups: animals, plants and body parts

Код за цитиранеЛегурска1985