Вие сте тук

Библиография

Експортирай 16 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Легурска, Палмира  [Отмени всички филтри]
2008
Легурска, П., & Китанова, М.. (2008). Тематичен речник на народния календар. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
1997
Златанов, И., & Легурска, П.. (1997). Баба Марта. Българска реч, 3, 56–57.
Златанов, И., & Легурска, П.. (1997). О сопоставлении русских и болгарских глаголов деления. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22, 5–17.
1993
Легурска, П.. (1993). Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 18–24.
1985
Легурска, П., & Златанов, И.. (1985). Номинативна метафора {(върху материал от славянските езици)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 12–26.
Легурска, П.. (1985). Някои типове редовна метонимия при названията на предмети {(върху материал от руския и българския език)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 5–9.
1984
Легурска, П., & Сираков, А.. (1984). Образна метафора {(върху материал от славянските езици)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 5–13.