Вие сте тук

Византиjски козмолошки чланци у словенском преводу позногсредњег века

ЗаглавиеВизантиjски козмолошки чланци у словенском преводу позногсредњег века
Вид публикацияBook Chapter
Година на публикуване2005
АвториРадошевиħ, Н
Заглавие на книгатаБългария и Сърбия в контекста на византийската цивилизация
Страници393–412
Код за цитиранеRadoshevic2005