Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Радошевиħ, Н.  [Отмени всички филтри]
2005
Радошевиħ, Н.. (2005). Византиjски козмолошки чланци у словенском преводу позногсредњег века. В България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация ( 393–412).
2001
Радошевиħ, Н.. (2001). Хронолошки и козмографски чланци у Зборнику броj 49 манастира Никољца. В Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвеħен професору Ђорђу Трифуновиħу.