Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Радошевиħ, Н.  [Отмени всички филтри]
2005
Радошевиħ, Н., авт . 2005. Византиjски козмолошки чланци у словенском преводу позногсредњег века. В , България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация, 393–412. (България И Сърбия В Контекста На Византийската Цивилизация).
2001
Радошевиħ, Н., авт . 2001. Хронолошки и козмографски чланци у Зборнику броj 49 манастира Никољца. В , Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвеħен професору Ђорђу Трифуновиħу. (Словенско Средњовековно Наслеђе. Зборник Посвеħен Професору Ђорђу Трифуновиħу).