Вие сте тук

Прилагателни имена с наставки -ив-, -лив-, -чив- в белоруския и българския език

ЗаглавиеПрилагателни имена с наставки -ив-, -лив-, -чив- в белоруския и българския език
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване1979
АвториСелимски, Л
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том4
Страници70–80
Abstract

The following differences have been found: the primary suffix -ив is more productive in Bulgarian than in Byelorussian; in both languages it is mote productive in a deverbative function than in a denominative function. The secondary suffix -лив is more productive in Byelorussian than in Bulgarian. In Byelorussian this suffix has a more marked deverbative function. In Bulgarian, although -лив is less productive, it is better represented in its denominative function than in Byelorussian. The less common deverbative function of -лив in Bulgarian is explained in terms of its interaction with the suffixes -тел(e)н and -чив which are not characteristic of Byelorussian. The most recent suffix -чив, les common in both languages, is four to fivefold more productive in Bulgarian. The differences in Bulgarian and Byelorussian correspond to the similarities between Bulgarian and Russian on the one hand, and to those between Byelorussian and Polish on the other hand.

Код за цитиранеСелимски1979