Вие сте тук

Библиография

Експортирай 26 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Селимски, Людвиг  [Отмени всички филтри]
2002
Клешчова, К., & Селимски, Л.. (2002). Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 204–208.
2001
Клешчова, К., & Селимски, Л.. (2001). Конференция по словообразуване в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26, 140–144.
2000
Клешчова, К., & Селимски, Л.. (2000). Трета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици (27.ІХ.– 2.Х.1999, Инсбрук, Австрия). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25, 160–164.
1998
Селимски, Л.. (1998). Заседание на комисията по словообразуване в славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32, 231–234.
1994
Селимски, Л.. (1994). Библиография на трудовете на Тодор Тодоров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 126–130.
1993
Селимски, Л.. (1993). Библиография на трудовете на Славчо Петков Христов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 138–141.
1991
Селимски, Л.. (1991). Библиография на трудовете на Петър Джамбазов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 111–114.
1989
Селимски, Л.. (1989). Алфред Заремба (1921–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХІV, 124–125.
Селимски, Л.. (1989). Алфред Заремба (1921–1988).. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 124–125.
Селимски, Л.. (1989). За словообразувателния строеж на стб. трьґ©бьць. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, 43–46.
Возни, Т., Панко, Т., & Селимски, Л.. (1989). Иван Ковалик (1907–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 95–96.
Селимски, Л.. (1989). Станислав Скорупка (1906– 1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 125–126.
Селимски, Л.. (1989). Станислав Скорупка (1906–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 125–126.
1983
Селимски, Л.. (1983). Международна научна сесия Научното дело на проф. Б. Цонев и проф. Л. Милетич. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 91–93.
1982
Селимски, Л.. (1982). Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 77–79.
Селимски, Л.. (1982). Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 77–79.
1981
Селимски, Л.. (1981). Българският език и другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 19–34.
Селимски, Л.. (1981). Григорий Цамблак. Живот и творчество (Трети международен симпозиум Търновска книжовна школа). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 303–306.
1980
Селимски, Л.. (1980). Българо-белоруски езикови паралели, Втора българо-белоруска конференция (София, 17.–21.IX.1979 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 23–26.
Селимски, Л.. (1980). Втори великотърновски летен семинар за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 83.
1979
Селимски, Л.. (1979). Прилагателни имена с наставки -ив-, -лив-, -чив- в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 70–80.
Селимски, Л.. (1979). Първи великотърновски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 115–116.
1978
Селимски, Л.. (1978). Йежи Курилович (1895–1978).. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 90–92.
Селимски, Л.. (1978). Йежи Курилович (1895–1978). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 90–92.