Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
2012
Иванова, Климентина, авт . 2012. За календарните триодни сборници, писани в Хилендарския манастир. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 11–28.
Холиолчев, Христо, авт . 2012. За личното име Сидония. Българска реч 18. (Българска Реч). 44–45.
Велкова, Йорданка, авт . 2012. За морала и отговорността пред езика. Българска реч 18. (Българска Реч). 63–65.
Отзив за книгата:Език, морал, отговорност. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (съст). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 234 с.
Грашева, Лиляна, авт . 2012. За светския фактор в средновековното книгопроизводство. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86–96.
Джурова, Аксиния, авт . 2012. За украсените в Blütenblattstil ръкописи от Х век – евангелията Berat 4 и Vlorë 5 от Държавния архив в Тирана. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 60–82.
Пентковский, Алексей, авт . 2012. Иерусалимский устав. В , Православная энциклопедия, vol. 21, 504-506. (Православная Энциклопедия). Москва: Церковно-научный центр "Православная энциклопедия".
Попов, Константин, авт . 2012. Износване на думата. Българска реч 18. (Българска Реч). 46.
Шамарова, Светлана, авт . 2012. К вопросу о теолингвистике: Задачи, объект, методы и основные направления. Research Journal: Международный научно-исследовательский журнал, Филологические науки. (Research Journal: Международный Научно-Исследовательский Журнал, Филологические Науки). http://research-journal.org/featured/languages/k-voprosu-o-teolingvistike-cel-zadachi-obekt-metody-i-osnovnye-napravleniya/.
Попов, Константин, авт . 2012. Книгата – вечен извор на знание. Българска реч 18. (Българска Реч). 5–7.
Марти, Роланд, авт . 2012. Кой може да пише думи на водата?. Българска реч 18. (Българска Реч). 5–13.
Българска реч, Година XVIII / 2012, книга 1
Ненкова, Надя, авт . 2012. Колегата Иванова – учител, редактор, журналист. Българска реч 18. (Българска Реч). 54–58.
Албена, Хранова., авт . 2012. Комунистическият национализъм. В , НРБ-литературата: история, понятия, подходи. 2nd изд. (Нрб-Литературата: История, Понятия, Подходи). София: Кралица Маб. http://liternet.bg/publish3/ahranova/nacionalizym.htm.
Стойчева, Жана, авт . 2012. Концептуализация на понятието болест в българския език. Българска реч 18. (Българска Реч). 22–30.
Цибранска-Костова, Марияна, авт . 2012. Легендарната история на Света гора в един печатен апокриф от Венеция (1571–1572). Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 104–124.
Михайлова-Сталянова, Надежда, авт . 2012. Метафориката в политическия език. Българска реч 18. (Българска Реч). 8–16.
Бумажнов, Дмитрий, авт . 2012. Мир, прекрасный в своей слабости: Св. Исаак Сирин о грехопадении Адама и несовершенстве мира по неопубликованному тексту Centuria 4,89. Символ: журнал христианской культуры, основанный Славянской библиотекой в Париже (Syriaca — Arabica — Iranica) 61. (Символ: Журнал Христианской Культуры, Основанный Славянской Библиотекой В Париже (Syriaca — Arabica — Iranica). 177—194.
Детрез, Раймонд, авт . 2012. Многострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени. В , Първа радост е за мене: eмоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения, 416–432. (Първа Радост Е За Мене: Eмоционалното Съдържание На Българската Национална Идентичност: Исторически Корени И Съвременни Измерения). София: Кралица Маб.