Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
2016
Белякова, Е. В, авт . 2016. К проблеме влияния печатных издании на рукописную традицию (на примере Кормчей, Алфавитной Синтагмы Матфея Властаря и сборника Зинар). В , 450 лет "Апостолу" Ивана Федорова. История раннего книгопечатания в России, 308-319. (450 Лет "апостолу" Ивана Федорова. История Раннего Книгопечатания В России).
Добрев, Иван, авт . 2016. Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). В , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 11-56 . (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Ненова, Любка, авт . 2016. Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир. В , Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет), 163-170. (Светът Е Слово, Словото Е Свят (Сборник С Доклади От Юбилейна Национална Конференция С Международно Участие, Посветена На 25 Години Филологически Факултет). София.
Буланин, Дмитрий, авт . 2016. Паренесис Ефрема Сирина. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. (Электронные Публикации Института Русской Литературы (Пушкинского Дома) Ран). http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3047 .
Станкова, Радослава, авт . 2016. Служби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от ХІV–ХVІ в.. В , Vis et Sapientia: Studia in Honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката, 654-667. (Vis Et Sapientia: Studia In Honorem Anisavae Miltenova. Нови Извори, Интерпретации И Подходи В Медиевистиката). София.
Атанасова, Диана, авт . 2016. Станиславовият чети-миней и институализираното четене. В , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней, 78-94. (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Иванова, Климентина, авт . 2016. Староизводните календарни сборници в Bibliotheca Hagiographica Balcano-slavica (BHBS) – допълнения и корекции. В , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 150-168. (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Йовчева, Мария, авт . 2016. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. В , Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.), 183-201. (Сребърният Век: Нови Открития. Посвещава Се На 780 Години От Възстановяването На Българската Патриаршия (1235 Г.), 640 Години От Интронизацията На Патриарх Евтимий (1375 Г.), 600 Години От Интронизацията За Киевски Митрополит На Григорий Цамблак (1415 Г.). София: ИК "Гутенберг".
2015
Alexakis, A, авт . 2015. Byzantine Florilegia. В , The Wiley Blackwell Companion to Patristics, 15-37. (The Wiley Blackwell Companion To Patristics). Chichester.
Naydenova, D, авт . 2015. Cyrillo-Methodian legal heritage and political ideology in the mediaeval Slavic states. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences(1). (Papers Of Bas. Humanities And Social Sciences). 3 –16.
Duntze, Oliver, Torsten Schaßan & Georg Vogeler (ред-ри).. 2015. Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 3 / Codicology and Palaeography in the Digital Age 3. (ред-ри)Oliver Duntze, Schaßan, Torsten & Vogeler, Georg. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. (Schriften Des Instituts Für Dokumentologie Und Editorik). Norderstedt: Books on Demand. http://kups.ub.uni-koeln.de/7151/.
Unter Mitarbeit von Bernhard Assmann, Johanna Puhl und Patrick Sahle
Kundera, Milan, авт . 2015. Nesnesitelná lehkost byt{í. Praha: Atlantis.
Янева, Петя, авт . 2015. "Въпросоотговори" на Анастасий Синаит. Редакции. Текствове на други автори, които влизат в състава на "Въпросоотговори" на Анастасий Синаит. В , Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Гръцки извори , vol. 3, 45-50. (Симеонов Сборник (По Светославовия Препис От 1073 Г.). Гръцки Извори ).
Цветкова-Глазер, А., авт . 2015. Ерм, "Пастир". В , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 26-29. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).