Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Николаев, Боян  [Отмени всички филтри]
2001
Николаев, Б.. (2001). Българските числителни. София: УИ „Св. Кл. Охридски“.
1985
Николаев, Б.. (1985). Втори колоквиум по български език с международно участие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 115–116.