Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Стефанова, Марияна  [Отмени всички филтри]
1994
Стефанова, М.. (1994). Паралингвистичната етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, книга втора, . . .ите. В Проблеми на българската разговорна реч (Том 2, 142 – 152). Велико Търново: Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“.
Стефанова, М.. (1994). Паралингвистичните етикетни знаци в българското речево общуване днес. В Хуманитарно обучение и възпитание (Том 4, 568 –576). ВВМУ Н. Й. Вапцаров.
Стефанова, М.. (1994). Теоретичен модел на българската етикетна кинетика. В Хуманитарно обучение и възпитание (Том 4, 576 – 584). ВВМУ Н. Й. Вапцаров.
1990
Стефанова, М.. (1990). За българския етикет като семиотична система. Проблеми на социолингвистиката, 2, 198 – 206.