Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Василева, Радка  [Отмени всички филтри]
1993
Василева, Р.. (1993). Конференция в София на Асоциацията на преподавателите по френски език в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 116–117.
Василева, Р.. (1993). Международен колоквиум на тема Критически подходи към анализа на текст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 113–114.
Василева, Р.. (1993). Павел Патев удостоен с академичните Палми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 117.
1989
Василева, Р.. (1989). Библиография на Божил Николов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 7.
1988
Василева, Р.. (1988). Научна сесия на Факултета по класически и нови филологии в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 116–117.
1987
Василева, Р.. (1987). Семинар на тема Структура и съдържание на учебника по практически френски език в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 124–125.
1985
Василева, Р.. (1985). Научна сесия на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 121–123.
1982
Василева, Р.. (1982). Трето национално съвещание на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 94–96.
1979
Василева, Р.. (1979). Библиография на трудовете на професор Божил Николов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 86–87.