Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Пацева, Мирена  [Отмени всички филтри]
2013
Пацева, М.. (2013). Акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
2003
Пацева, М.. (2003). Език, род и общество. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28, 132–134.