Вие сте тук

Библиография

Експортирай 35 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Хрусанова, Весела  [Отмени всички филтри]
1997
Хрусанова, В.. (1997). Български езиковедски дисертации (1994–1996 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22, 159–169.
Хрусанова, В.. (1997). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1996 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22, 147–158.
Хрусанова, В.. (1997). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1995 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22, 130–143.
1995
Хрусанова, В.. (1995). Български езиковедски дисертации (1992 и 1993 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 144–148.
Хрусанова, В.. (1995). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1994 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 107–117.
1994
Хрусанова, В.. (1994). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1993 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 106–118.
1993
Хрусанова, В.. (1993). Български езиковедски дисертации (1990 и 1991 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 122–126.
Хрусанова, В.. (1993). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1992 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 118–124.
1992
Хрусанова, В.. (1992). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1991 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 84–90.
1991
Хрусанова, В.. (1991). Български езиковедски дисертации (1988 и 1989 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 125–128.
Хрусанова, В.. (1991). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1990 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 106–116.
1990
Хрусанова, В.. (1990). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1989 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 130–145.
1989
Хрусанова, В.. (1989). Български езиковедски дисертации (1987 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 127–128.
Хрусанова, В.. (1989). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1988 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 97–108.
1988
Хрусанова, В.. (1988). Български езиковедски дисертации (1986 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 121–122.
Хрусанова, В.. (1988). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1987 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 134–144.
1987
Хрусанова, В.. (1987). Български езиковедски дисертации (1985 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 126–128.
Хрусанова, В.. (1987). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1986 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 99–111.
1986
Хрусанова, В.. (1986). Български езиковедски дисертации (1984 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 129–132.
Хрусанова, В.. (1986). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1985 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 102–118.
1985
Хрусанова, В.. (1985). Български езиковедски дисертации (1983 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 128–130.
Хрусанова, В.. (1985). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1984 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 53–69.
1984
Хрусанова, В.. (1984). Български езиковедски дисертации (1982 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 126–128.
Хрусанова, В.. (1984). Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1983 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 99–124.
1983
Хрусанова, В.. (1983). Български езиковедски дисертации (1981 година). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 128–130.