Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Николов, Николай  [Отмени всички филтри]
2002
Николов, Николай, авт . 2002. Новозаветните цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (Син 478). В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 156-174. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване).
2000
Николов, Николай, авт . 2000. Апостолските цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми). В , Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”, vol. 15а, 30-86. (Годишник На Шу ”Епископ Константин Преславски”).
1997
Пенчева, Снежана & Николай Николов, авт-ри . 1997. За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 77–93.