Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Захариева, Йорданка  [Отмени всички филтри]
2013
Захариева, Й.. (2013). В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. В Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ ( 660–669). София: За буквите – О писменьхь.
2012
Захариева, Й.. (2012). Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят. В Сборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012 ( 175–182). Велико Търново: Знак ’94.
1997
Захариева, Й.. (1997). Библиография на Корнелия Илиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22, 130–135.