Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Захариева, Йорданка  [Отмени всички филтри]
2013
Захариева, Йорданка, авт . 2013. В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. В , Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ, 660–669. (Сборник С Доклади От Х Юбилейна Научна Конференция С Международно Участие От 1 Ноември 2012, Унибит). София: За буквите – О писменьхь.
2012
Захариева, Йорданка, авт . 2012. Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят. В , Сборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012, 175–182. (Сборник С Материали От Международна Научна Конференция. Бургас, 22-23 Юни 2012). Велико Търново: Знак ’94.
1997
Захариева, Йорданка, авт . 1997. Библиография на Корнелия Илиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 130–135.