Вие сте тук

Библиография

Експортирай 8 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Янакиев, Мирослав  [Отмени всички филтри]
1997
Янакиев, Мирослав, авт . 1997. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 144–146.
1991
Котова, Надежда & Мирослав Янакиев, авт-ри . 1991. По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 11–12.
1982
Янакиев, Мирослав, авт . 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 79–81.
1978
Котова, Надежда & Мирослав Янакиев, авт-ри . 1978. Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–15.
1962
Янакиев, Мирослав, авт . 1962. За грамемите наричани в българската граматика „сегашно време“ и „бъдеще време“. Известия на Института за български език 8. (Известия На Института За Български Език). 419-432.