Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Шатковски, Януш  [Отмени всички филтри]
1997
Шатковски, Я.. (1997). Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22, 13–28.
1993
Балтова, Ю., & Шатковски, Я.. (1993). Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 5–12.