Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Цонев, Беньо  [Отмени всички филтри]
1985
Цонев, Б.. (1985). История на българския език (Том 3). София: Наука и изкуство.
1984
Т. 1, София, 1984 (фототипно изд. от 2. посмъртно издание от 1940 г.), Т. 2, София, 1984 (фототипно издание от посмъртното издание от 1934 г.), Т. 3., София, 1984 (фототипно издание от посмъртното издание от 1937 г.)
1923
Включва индекси.
1920
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
1919
Цонев, Б.. (1919). История на българский език (Том Т. 1. А. Обща часть, с. IV, 529). София: Държавна печатница.
1906
Цонев, Б.. (1906). Добрейшово четвероевангеле. Среднобългарски паметник от ХІІІ век. Български старини (с. XXII, 264 с., 5 л. цв. факс., 1 л. факс). София: Държавна печатница. Изтеглен на от https://archive.org/details/bulgarskistarini01bulguoft