Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Якобсон, Роман  [Отмени всички филтри]
2000
Якобсон, Роман, авт . 2000. Бележка за старобългарското стихосложение. В , Езикът на поезията, 305-312. (Езикът На Поезията). София: Захарий Стоянов.
Якобсон, Роман, авт . 2000. Бележки върху историята на най-старата славянска химнография: канон в памет на св. Димитър Солунски. В , Езикът на поезията, 210-292. (Езикът На Поезията). София: Издателство "Захарий Стоянов".
1989
Якобсон, Роман, авт . 1989. О фонеме. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–39.
1972
Якобсон, Роман, авт . 1972. Шифтеры, глалольные категории и русский глагол. В , Принципы типологического анализа языков различного строя, 95-113. (Принципы Типологического Анализа Языков Различного Строя). Москва.
1960
Якобсон, Роман, авт . 1960. Великая Моравия или Великая над Моравой?. В , Езиковедско-етнографскиии изследвания в памет на академик Стоян Романски, 483-486. (Езиковедско-Етнографскиии Изследвания В Памет На Академик Стоян Романски). София.