Вие сте тук

Библиография

Експортирай 32 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Василка Радева  [Отмени всички филтри]
2004
Зидарова, В.. (2004). Деминутиви и лексикална номинация. В Й. Холевич, Рикев, К., & Радева, В., Българистични студии. ( 114-122). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
2001
Чолева–Димитрова, А.. (2001). Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В В. Радева, Българският език през XX век ( 312-322). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
Шопов, Р., & Вълкова, С.. (2001). Съдбата като перфомативен акт?. В В. Радева, Българският език през XX век ( 335-341). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
1995
Радева, В.. (1995). Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1, 24–25.
Радева, В.. (1995). Иван Леков (1904–1978). Българска реч, 1, 25–26.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, В.. (1995). Къде сме ние?. Българска реч, 1, 9–10.