Вие сте тук

Библиография

Експортирай 32 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Василка Радева  [Отмени всички филтри]
2004
Зидарова, Ваня. 2004. Деминутиви и лексикална номинация. В , Българистични студии., 114-122. (Българистични Студии.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
2001
Радева, Василка. 2001. За какво благодарим, на какво се надяваме. Българска реч 7. (Българска Реч). 15–16.
Чолева–Димитрова, Анна. 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В , Българският език през XX век, 312-322. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
Шопов, Радко & Силвия Вълкова. 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В , Българският език през XX век, 335-341. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
2000
Радева, Василка. 2000. Търпим или търпелив. Българска реч 6. (Българска Реч). 40–41.
1999
Радева, Василка. 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч 5. (Българска Реч). 16–17.
Радева, Василка. 1999. Редом с името Левски. Българска реч 5. (Българска Реч). 21–22.
1995
Радева, Василка. 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч 1. (Българска Реч). 24–25.
Радева, Василка. 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч 1. (Българска Реч). 25–26.
Радева, Василка. 1995. Из словното богатство на българските говори. Българска реч 1. (Българска Реч). 34–35.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, Василка. 1995. Къде сме ние?. Българска реч 1. (Българска Реч). 9–10.