Вие сте тук

Библиография

Експортирай 32 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Василка Радева  [Отмени всички филтри]
2004
Зидарова, Ваня, авт . 2004. Деминутиви и лексикална номинация. В , Българистични студии., 114-122. (Българистични Студии.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
2001
Радева, Василка, авт . 2001. За какво благодарим, на какво се надяваме. Българска реч 7. (Българска Реч). 15–16.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В , Българският език през XX век, 312-322. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
Шопов, Радко & Силвия Вълкова, авт-ри . 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В , Българският език през XX век, 335-341. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
2000
Радева, Василка, авт . 2000. Търпим или търпелив. Българска реч 6. (Българска Реч). 40–41.
1999
Радева, Василка, авт . 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч 5. (Българска Реч). 16–17.
Радева, Василка, авт . 1999. Редом с името Левски. Българска реч 5. (Българска Реч). 21–22.
1995
Радева, Василка, авт . 1995. Диалектната основа на новобългарския книжовен език. Българска реч 1. (Българска Реч). 34–36.
Радева, Василка, авт . 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч 1. (Българска Реч). 24–25.
Радева, Василка, авт . 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч 1. (Българска Реч). 25–26.
Радева, Василка, авт . 1995. Из словното богатство на българските говори. Българска реч 1. (Българска Реч). 34–35.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, Василка, авт . 1995. Къде сме ние?. Българска реч 1. (Българска Реч). 9–10.